Meekers Accountants
Belangrijke Fiscale Data
Kwaliteits Controle

Privacy Statement

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Meekers Accountants BVBA
Boekstraat 1B
B-3830 Wellen
BTW-nummer: BE-

UW PERSOONSGEGEVENS,
ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Voor de uitvoering van onze taken als accountant verzamelen we persoonsgegevens.
Deze gegevens worden door ons beheerd en niet met derden gedeeld.
Om onze taken als accountant uit te voeren bewaren we:
- uw identiteitsgegevens ( naam, adres, rijksregisternummer, telefoonnummers, e-mail adres)
- financiële gegevens ( rekeningnummer, loonstaten, belastingsaangiften,…)
- informatie over uw gezinssituatie (burgerlijke staat, kinderen ten lasten, …)

Deze informatie wordt gebruikt:
-  het vervullen van onze taken als accountant zoals bepaald in de opdrachtbrief
- te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we gebonden zijn in kader van de fiscale wetgeving.
-  u te kunnen informeren over onze diensten, uit te nodigen op events of infosessies
-  om u later eventueel te contacteren voor direct marketingdoeleinden

De gegevens worden enkel door Meekers accountants en haar filialen gebruikt voor de uitvoering van onze rol als uw accountant.

RECHTSGROND

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening hebben we jouw contactgegevens nodig. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang om onze klanten vanuit marketing standpunt te contacteren omtrent wetgeving, nieuwigheden of andere relevante informatie.

HOE ONS CONTACTEREN IN VERBAND MET ONS PRIVACY-BELEID?

Wenst u meer informatie over ons privacy-beleid, dan kan u ons steeds contacteren
            • via e-mail: info@meekers.be
            • via telefoon: +32  12 670 760
            • via post: Broekstraat 1B, 3830 Wellen

VEILIGHEID

Binnen Meekers accountants hebben we de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren.

Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode dat u klant bent van ons kantoor.

Recht op inzage, van bezwaar, rectificatie, wissen en beperken van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens te vragen. Verder heeft u onder omstandigheden, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens

U kan ten allen tijde een klacht formuleren aan de privacy commissie mocht u van mening zijn dat wij foutief zijn omgesprongen met uw persoonsgegevens. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl  

 

 

Onze kernactiviteiten


Deel

Contacteer ons vrijblijvend of maak uw afspraak!

 

Wellen

Broekstraat 1B, 3830 WELLEN
Tel 012-670 760
Fax 012-670 769
info@meekers.be

 

Sint-Truiden

Luikersteenweg 57-59, 3800 ST-TRUIDEN
Tel 011-480 980
Fax: 011-480 989
info@meekers.be

 

Bree

Bedrijfsweg 27 , 3960 BREE
Tel 089-770 690
Fax: 089-472 296
info@meekers.be

 

Contacteer ons